Blue Connect

Blue Connect mäter kontinuerligt poolens huvudparametrar: pH, temperatur, ORP och konduktivitet. Resultaten av dessa analyser
kommuniceras via meddelanden på kundens smartphone.

Blue Connect + Saltvatten
Fluidra
3 999kr5 495kr