Pahlén - Värmeväxlare

Värmeväxlare – för effektiv uppvärmning av din pool

Värmeväxlare kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.
Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare som är optimerade för hög kapacitet/lågt tryckfall. Båda typerna är konstruerade med korsflöde, det vill säga, det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt. Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.

Vilken värmeväxlare du ska välja beror på flera olika faktorer.

Använd gärna Pahlén värmeväxlarkalkylator som stöd i beslutsprocessen.