Hem » Butiker & Webshop » Poolkemi » Delphin » Desinfektion

Desinfektion

Klor är det vanligaste desinfektionsmedlet. Det finns flera olika typer av klor som har lite olika effekter och påverkar på olika sätt. För bra poolvård behöver du både långtidklorera och chockklorera ditt poolvatten. Långtidsklorering innebär kontinuerlig klorering av poolvattnet, så att vattnet alltid har ett idealiskt klorvärde som är mellan 1,0 -1,5 mg/l (ppm). Långtidsklorering kan göras veckovis eller dagligen, beroendr på vilket du själv föredrar. Hur mycket klor som behövs beror på mängden vatten, vattentemperatur, vädret och badbelastningen, dvs hur många som badar och hur ofta.

Chockklorering innebär att man tillfälligt gör en extra kraftig dosering med klor. Detta gör man när man öppnar och startar igång sin pool på våren och när långtidskloreringen inte räcker till. Det kan exempelvis vara vid värmeböljor, hög badbelastning och kraftigt regn.

Hög klor koncentration gör poolen ren, alger och bakterier försvinner och metaller som järn, mangan och koppar oxiderar. Vid en chockklorering frigörs också bundet klor från poolvattnet.

Efter en chockklorering kan klorvärdet tillfälligt bli så högt att det tar några dagar innan du kan läsa av värdet på ett test igen.