Hem » Pooler » Thermopool

Thermopool

Linerpool med betongstomme

Thermopoolen är en av de bästa och mest gedigna poolkonstruktioner man kan välja, thermoblocken fylls med armering och betong och är genom detta en oerhört stark konstruktion som även inkluderar en effektiv isolering, detta ger en otroligt bra värmeekonomi som sparar energi i tiotals år. Thermoblocken är i kvalitet P25 / P80.

Ovanmarkspool eller nedgrävd?

Thermopoolen den flexibla poolstommen som går att få helt nergrävd, delvis nergrävd eller kan placeras helt ovan mark. Konstruktionen är helt självbärande och är ett självskrivet val för sluttningstomter där det annars skulle krävas utfyllnad eller andra omfattande och dyra markarbeten. Även på bergstomter har ni nu möjlighet att anlägga pool utan dyra sprängningsarbeten, thermopoolen kan enkelt placeras på gjuten platta i denna ofta oregelbundna bergsmiljö.
Vi bygger poolen utifrån hur ni sedan vill ansluta med altandäck.

VI ÄR MED DIG HELA VÄGEN!

Det går bra att bygga sin Thermopool själv, men många vill ha hjälp med hela poolbygget fram till bad. I stora delar av landet kan vi erbjuda komplett bygganation av thermopooler, vi stabilt samarbete med markentreprenörer som erbjuder grävning, gjutning samt bygge av kringmiljö så som trädäck eller stenläggning. Vi själva står för poolens alla delar samt inkoppling och uppstart ihop med kund, kort sagt, "Vi är med Dig hela vägen till bad". I följande regioner har vi väl fungerande samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda komplett bygge av din Thermopool: Göteborg / Växjö / Öland / Skåne / Norrköping / Stockholm

Thermopoolens konstruktion

Thermopool är en pool med stomme uppbyggd med thermoblock som sen fylls med armering och betong. Denna konstruktion kläs sedan med en liner i valfri färg, linern är ytskiktet på poolens insida. För pooler i standardstorlek har vi liners som är fabrikstillverkade och håller ett pressat pris, då det gäller pooler i friform måste man ofta svetsa linern på plats för perfekt anpassning till thermopoolens mått. Man kan även välja till pooltrappa i några valbara utföranden, alternativt nöjer man sig med poolstegen som följer med i alla våra Thermopoolpaket.

Poolkonstruktion är väldigt stark, det är en självbärande konstruktion som inte kräver motfyllnad som de flesta andra pooltyper. Åldersbeständigheten är oslagbar och livslängden överstiger alla andra konstruktioner för linerpooler så som exempelvis trä. Tänk själva, vad händer med trä som hålls nedgrävd i åratal? En Thermopool är lika bastant som en huskonstruktion och får således en likvärdig livslängd.
Thermopoolen ställs på en dränerad bädd där vi gjutit en armerad platta, under plattan ligger ett isolerskikt som ser till att minimera värmeförlusten genom poolbotten. Thermoblocken placeras sedan ut i önskad poolform, man bygger väggarna likt en konstruktion av legobitar, dessa fylls sedan med armering och betong, då betongen väl brännt efter några få veckor, då fortskrider arbetet med installation av teknik och reningssystem. Linern hängs i på smidigt sätt och poolen fylls med vatten, hela projektet färdigställs på endast ett par veckor.

Miljötanke genom energibesparing

Våra Thermoblock är tillverkade av "frigolit" (EPS) i kvalitet P25 / P80 och är i standardutförande 25 cm breda, detta ger en konstruktion med 15 cm betong som bäddas in av
5 cm isolerande EPS på var sida. Denna välisolerande konstruktion har ett U-värde på endast 0,29. Miljötanke genom energibesparing under tiotals år, Thermopoolen är på detta sätt en riktig miljöpool. Insidan av thermoblockan består av ett extra hårt ytskikt för att eliminera ojämnheter, detta gör att man inte behöver montera extra skivor som skydd mellan liner och poolstomme.

Våra Thermopoolpaket är helt kompletta för självbyggaren, allt utom betong och armering finns med. Vill man inte bygga själv, då tar vi oss gärna an hela projektet fram till badklart. Kontakta oss för att få pris då du vill köpa och bygga Thermopool.