Hem » Pooltak » Pooltak POPP med fasta mått

Pooltak POPP med fasta mått

Här presenterar vi pooltaken POPP-Perfekt och POPP-Elegant i fasta storlekar för dig som lättöverskådligt vill se prisbilden för er pool.
Skulle ni inte hitta mått som passar er pool, kontakta oss så justerar vi måtten efter era önskemål!

Alla Pooltak POPP levereras alltid med fabriksmonterade segment, detta gör att slutliga montaget över er pool blir smidigt, vi erbjuder ändå slutmontage för den som önskar hjälp.

Pool Sweden AB är POPP:s största partner i Europa, vi säljer och slutmonterar väldigt mycket pooltak årligen och är vid valda tillfällen med i POPP:s utveckling av nya modeller. Detta är något som är bra för våra kunder, dels ur designsynvinkel, men än viktigare för att trygga kvalitet. Då vi är så djupt inblandade i tillverkning och logistik har vi skaffat oss en gedigen kunskap om de delar som slutligen är avgörande för att kund skall få chans att välja ett riktigt kvalitetstak för sin poolmiljö.

Pooltak POPP-Perfekt 3,60x6,50 meter
POPP International
84 300kr104 800kr
Pooltak POPP-Elegant 3,60x6,50 meter
POPP International
87 700kr108 200kr
Pooltak POPP-Perfekt 3,60x7,73 meter
POPP International
89 900kr110 500kr
Pooltak POPP-Elegant 3,60x7,73 meter
POPP International
94 100kr114 500kr
Pooltak POPP-Perfekt 4,10x7,73 meter
POPP International
94 100kr114 500kr
Pooltak POPP-Elegant 4,10x7,73 meter
POPP International
98 500kr118 800kr
Pooltak POPP-Perfekt 4,60x8,67 meter
POPP International
114 500kr134 600kr
Pooltak POPP-Elegant 4,60x8,67 meter
POPP International
119 900kr140 100kr
Pooltak POPP-Perfekt 4,60x10,31 meter
POPP International
121 800kr141 800kr
Pooltak POPP-Elegant 4,60x10,31 meter
POPP International
127 400kr147 400kr
Pooltak POPP-Perfekt 5,60x10,31 meter
POPP International
137 900kr157 700kr

Viktigt att veta om Pooltak:

- Ett pooltaks bärande konstruktion skall vara rejält tilltagen och aluminiumen måste vara av rätt kvalitetsnivå. Högkvallitativ aluminium kostar extra men är avgörande då det gäller ett pooltaks bärighet och vridstyrka. Pooltaken POPP tillverkas alltid enligt den kvalitetsspecifikation som POPP International satt upp för att uppfylla bland annat den CE-märkning som finns för taken.

- Panelerna i taken är antingen i 8 mm klar kanalplast i polykarbonat, eller 4 mm solid och helklar kvalitet, i tester visar sig betydelsen av att inte pruta ner till tunnare material än detta. Ett pooltaks paneler skall bland annat ta upp den last tex ett barn kan utsätta taket för, lasten skall genom seghet och styrka i materialet växla ut kraften i takets bärande konstruktion. Här är det av yttersta vikt att takets paneler då klarar denna uppgift.

- Pooltakets skenor är också tillverkade i Aluminium, takets sektioner hålls kvar i skenan av en stormhake för att inte av vindens kraft lyftas ur skenan. Även här är det av yttersta vikt att aluminiumkvaliteten är den rätta och att konstruktionen innefattar tillräcklig grovlek för att år efter år stå emot utmattning genom vindpåfrestning. Skenor i dålig kvalitet slits sönder i hård vind av sin stormhake och sektionerna lyfts iväg på livsfarligt sätt.

- Pooltakets sektioner uppnår bästa kvalitet om dessa monteras i fabriksmiljö, detta kan tyckas självklart. Men mycket av marknadens pooltak levereras för kunds egna montage, taken brukar kallas "Pooltak i Box" I detta finns en god tanke om att hålla nere priset genom kunds egna arbete, men man bör fråga sig om det i trädgårdsmiljö är rimligt att uppnå fabrikantens högt ställda montagekrav. Man skall veta att skillnaden är stor mellan att slutmontera ett pooltak i en fabriks styrda miljö, där var sektion framställs i ett produktionsrack som har alla fasta förutsättningar fixerade så var individuell del får helt rätt montageförutsättning. Ser man denna process i fabriksmiljö så framstår det som självklart att "hemmabyggda" pooltak får väldigt svårt att uppnå samma slutliga kvalitet som ett fabriksmonterat tak. Detta resulterar ju rimligen i att många egenmonterade pooltak inte uppfyller de kvalitetsmärkningar en tillverkare märkt dem med?!  Pooltaken POPP är Alltid färdigmonterade i fabriksmiljö för att leva upp till och följa högt uppställd kvalitetsnivå och CE-märkning.