Hem » Pooltak » Pooltak POPP med fasta mått

Pooltak POPP med fasta mått

Här presenterar vi pooltaken POPP-Perfekt och POPP-Elegant i fasta storlekar för dig som lättöverskådligt vill se prisbilden för er pool.
Skulle ni inte hitta mått som passar er pool, kontakta oss så justerar vi måtten efter era önskemål!

Alla Pooltak POPP levereras alltid med fabriksmonterade segment, detta gör att slutliga montaget över er pool blir smidigt, vi erbjuder ändå slutmontage för den som önskar hjälp.

Pool Sweden AB är POPP:s största partner i Europa, vi säljer och slutmonterar väldigt mycket pooltak årligen och är vid valda tillfällen med i POPP:s utveckling av nya modeller. Detta är något som är bra för våra kunder, dels ur designsynvinkel, men än viktigare för att trygga kvalitet. Då vi är så djupt inblandade i tillverkning och logistik har vi skaffat oss en gedigen kunskap om de delar som slutligen är avgörande för att kund skall få chans att välja ett riktigt kvalitetstak för sin poolmiljö.

Pooltak POPP-Perfekt 3,60x6,50 meter
POPP International
76 400kr99 800kr
Pooltak POPP-Elegant 3,60x6,50 meter
POPP International
81 400kr104 700kr
Pooltak POPP-Perfekt 3,60x7,73 meter
POPP International
81 900kr105 500kr
Pooltak POPP-Elegant 3,60x7,73 meter
POPP International
87 400kr110 900kr
Pooltak POPP-Perfekt 4,10x7,73 meter
POPP International
89 200kr112 800kr
Pooltak POPP-Elegant 4,10x7,73 meter
POPP International
92 000kr115 500kr
Pooltak POPP-Perfekt 4,60x8,67 meter
POPP International
105 700kr129 000kr
Pooltak POPP-Elegant 4,60x8,67 meter
POPP International
113 400kr136 700kr
Pooltak POPP-Perfekt 4,60x10,31 meter
POPP International
113 000kr136 300kr
Pooltak POPP-Elegant 4,60x10,31 meter
POPP International
120 800kr143 900kr
Pooltak POPP-Perfekt 5,60x10,31 meter
POPP International
128 600kr151 600kr
Pooltak POPP-Elegant 5,60x10,31 meter
POPP International
136 900kr159 700kr

Viktigt att veta om Pooltak:

- Ett pooltaks bärande konstruktion skall vara rejält tilltagen och aluminiumen måste vara av rätt kvalitetsnivå. Högkvallitativ aluminium kostar extra men är avgörande då det gäller ett pooltaks bärighet och vridstyrka. Pooltaken POPP tillverkas alltid enligt den kvalitetsspecifikation som POPP International satt upp för att uppfylla bland annat den CE-märkning som finns för taken.

- Panelerna i taken är antingen i 8 mm klar kanalplast i polykarbonat, eller 4 mm solid och helklar kvalitet, i tester visar sig betydelsen av att inte pruta ner till tunnare material än detta. Ett pooltaks paneler skall bland annat ta upp den last tex ett barn kan utsätta taket för, lasten skall genom seghet och styrka i materialet växla ut kraften i takets bärande konstruktion. Här är det av yttersta vikt att takets paneler då klarar denna uppgift.

- Pooltakets skenor är också tillverkade i Aluminium, takets sektioner hålls kvar i skenan av en stormhake för att inte av vindens kraft lyftas ur skenan. Även här är det av yttersta vikt att aluminiumkvaliteten är den rätta och att konstruktionen innefattar tillräcklig grovlek för att år efter år stå emot utmattning genom vindpåfrestning. Skenor i dålig kvalitet slits sönder i hård vind av sin stormhake och sektionerna lyfts iväg på livsfarligt sätt.

- Pooltakets sektioner uppnår bästa kvalitet om dessa monteras i fabriksmiljö, detta kan tyckas självklart. Men mycket av marknadens pooltak levereras för kunds egna montage, taken brukar kallas "Pooltak i Box" I detta finns en god tanke om att hålla nere priset genom kunds egna arbete, men man bör fråga sig om det i trädgårdsmiljö är rimligt att uppnå fabrikantens högt ställda montagekrav. Man skall veta att skillnaden är stor mellan att slutmontera ett pooltak i en fabriks styrda miljö, där var sektion framställs i ett produktionsrack som har alla fasta förutsättningar fixerade så var individuell del får helt rätt montageförutsättning. Ser man denna process i fabriksmiljö så framstår det som självklart att "hemmabyggda" pooltak får väldigt svårt att uppnå samma slutliga kvalitet som ett fabriksmonterat tak. Detta resulterar ju rimligen i att många egenmonterade pooltak inte uppfyller de kvalitetsmärkningar en tillverkare märkt dem med?!  Pooltaken POPP är Alltid färdigmonterade i fabriksmiljö för att leva upp till och följa högt uppställd kvalitetsnivå och CE-märkning.