Skimmer

Skimmer

Skimmer

Hayward skimmer för montage i våra pooler, passar även många andra pooler på marknaden. Skimmer eller bräddavlopp är poolens "avlopp", denna monteras i vattenytan och fångar upp större typer av skräp innan vattnet går vidare till sandfiltret.I skimmern finns en sil som enkelt tömms från löv och större skräp.

Det finns inga produkter i denna kategori.